Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Festivalului – Concurs de Poezie și Proză „ Mihai Eminescu” 2017

mihai-eminescu-festivalul-national-de-poezie-si-prozaRegulamentul de organizare şi desfăşurare a Festivalului – Concurs de Poezie și Proză „ Mihai Eminescu”, ediţia a VI-a, 15 ianuarie – 15 iunie 2017

Proiectul Festivalul – Concurs de Poezie și Proză “Mihai Eminescu”, ediţia a VI-a, se adresează exclusiv elevilor (gimnaziu-liceu), preșcolarilor, cadrelor didactice din liceele, şcolile, grădiniţele, ONG-urile / Centrele culturale / Palatele și Cluburile Copiilor din județul Botoșani şi din Romania.

Scopul proiectului: Valorificarea aptitudinilor cultural- artistice și, îndeosebi, literare, ale elevilor, preșcolarilor și tinerilor prin activităţi extracurriculare de tip concurs.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– Dezvoltarea capacităţii de exprimare artistică a elevilor, prescolarilor și tinerilor prin poezie, proză scurtă, eseu, critică & creație literară, teatru scurt, desen, fotografie și film.

– Valorificarea capacităţilor de interpretare de poezii ale elevilor, preșcolarilor și tinerilor;

– Stimularea dorinţei de promovare şi păstrare a operei eminesciene;

– Antrenarea unui număr cât mai mare de copii şi cadre didactice în activitățile specifice proiectului;

 Festivalul – Concurs de Poezie și Proză „ Mihai Eminescu” se va desfășura în perioada  15 ianuarie – 15 iulie 2017 şi va cuprinde următoarele activități:

Prima activitate constă, la data de 15 ianuarie 2017, în organizarea de manifestări cultural-artistice, tip serbare sau spectacol, care să cuprindă recitaluri literare și muzicale din creația eminesciană, scurte piese de teatru, la sediile partenerilor de proiect și în incinta Carrefour Botoșani; în aceeași perioadă, organizatorii se ocupă de trimiterea de adrese cu regulamentul concursului și invitatiilor de participare instituțiilor de învățământ, ONG-urilor / Centrelor culturale / Palatelor și Cluburilor Copiilor din România;

A doua activitate constă în promovarea și realizarea evaluării materialelor, momentelor artistice  și a lucrărilor înscrise în concurs ( înscrierea participanților, primirea și evaluarea lucrărilor și a momentelor artistice), după cum urmează:

– promovarea festivalului  în perioada 16 ianuarie – 16 aprilie 2017, prin organizarea de reuniuni, simpozioane şi workshop-uri tematice cu participarea unor personalităţi ale vieţii culturale;

– în perioada 16 martie  – 12 iunie 2017, înscrierea concurenților, primirea și evaluarea lucrărilor, materialelor și a momentelor artistice (recitaluri de poezie, recitaluri muzicale, reprezentații de teatru );

A treia activitate a festivalului se va desfășura pe parcursul a două zile, după cum urmează :

-la data de 12 iunie 2017 va avea loc la Memorialul Ipotești în deschiderea Zilelelor Mihai Eminescu, 2017 primul spectacol  cu participare directă realizat în cadrul Festivalului Național de Poezie și Proză ”Mihai Eminescu”, ediția 2017;

– la data de 14 iunie 2016 va avea loc la Colegiul National Mihai Eminescu Botosani si la sediul Asociatiei Judetene a Profesorilor de Limba si Literatura Română Botosani lansarea revistei de didactică ABC-ul criticii literare  și un simpozion în cadrul căruia vor avea loc discuții despre opera eminesciană.

– Festivitatea de premiere şi Spectacolul de Gală vor avea loc la data de 15 iunie 2017, la Colegiul Național Mihai Eminescu Botosani, Memorialul Ipotești – Centru Național de Studii ,, Mihai Eminescu‘’ şi la sediile / locațiile partenerilor de proiect.

A patra activitate a festivalului va avea loc după festivitatea de premiere și va consta într-o excursie la Centrul Național de Studii „ M. Eminescu”; participanții și membrii asociației organizatoare vor vizita Casa Memorială „ M. Eminescu” și împrejurimile.

Observații:

Creațiile literare care intră în concurs vor fi publicate într-o revistă distinctă, ce va fi expediată tuturor concurenților.

Responsabili activități : Diana Damean, Crina Muraru, Cristina Chiriac, Daniela Epurianu, Marinela Mihai, Cristina Bordianu, Mirela Sănduleanu, Diana Prescorniță.

 DETALII ORGANIZATORICE:

– fişele de înscriere vor fi completate şi trimise electronic, la adresa de email:   concurs.eminescu@yahoo.ro   în perioada 16 martie – 5 iunie 2017 ;

– lucrările ( materialele si momentele artistice )  vor fi trimise electronic, mai multe detalii pe blogul festivalului : www.concurseminescu.wordpress.com
– selecţia celor mai bune lucrări, pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstă, va fi făcută de către o comisie de jurizare formată din specialişti in domeniu, în perioada 5 – 12 iunie 2017;
– numele tuturor participanţilor şi numele profesorilor coordonatori vor fi publicate pe blogul festivalului şi în reţelele sociale pe secţiuni, conform informaţiilor din fişa de înscriere a fiecărui concurent;

– se va acorda trofeul festivalului “Mihai Eminescu” si  premiul I, II, III, mențiuni și premii speciale pentru fiecare secțiune – concurs a festivalului, numele câătigătorilor  vor fi publicate pe site–urile și blogurile festivalului şi în reţelele de socializare partenere.
– toţi participanţii, prof. coordonatori şi inst. reprezentate în concurs vor primi diplome de participare;

– pentru înscrierea în concurs, parteneriate şi sponsorizări – adresa de corespondență: concurs.eminescu@yahoo.ro

SECȚIUNILE CONCURSURILOR DIN FESTIVAL:

CREAŢIE LITERARĂ – lucrările pot fi poezie ( cel puţin 3, cel mult 10 texte)  sau proză scurtă ( 2-3 texte) şi vor fi scrise cu caractere Times New Roman, Font 12,la 1,5 rânduri şi trimise electronic în perioada 16 martie – 5 iunie 2017, pe adresa de mail: concurs.eminescu@yahoo.ro

ESEU – lucrările cu caracter didactic şi ştiinţific vor fi redactate doar în limba română şi nu trebuie să depăşească 5 pagini; acestea vor fi scrise cu caractere Times New Roman, Font 12, la 1,5 rânduri şi trimise electronic, în perioada 16 martie – 5 iunie 2017, pe adresa de mail:concurs.eminescu@yahoo.ro

RECITALURI  DE  POEZIE  ŞI  MUZICĂ. REPREZENTAŢII  TEATRU – momentele artistice  ( 2 recitaluri, 1 reprezentaţie dramatică)  din cadrul acestor secţiuni vor fi înregistrate pe suport CD / DVD şi vor fi trimise în perioada 16 martie – 5 iunie 2017 la sediul Asociatiei Județene a Profesorilor de Limba și Literatura Română Botoşani – Bd-ul Mihai Eminescu, nr. 48, (Casa Tineretului Botoșani) și prin e-mail: concurs.eminescu@yahoo.ro

DESEN – lucrările pot fi realizate : a. în creion, tuş sau acuarelă; b. alb- negru sau color; c. pe hârtie tip A4 sau A3; – lucrările vor fi scanate sau fotografiate şi trimise, în perioada 16 martie – 5 iunie 2016, pe adresa de mail: concurs.eminescu@yahoo.ro

FOTOGRAFIE ȘI FILM – vor fi prezentate numai lucrări originale (imagini de la activităţile şi evenimentele dedicate poetului Mihai Eminescu) în format digital ; acestea vor fi trimise la adresele de email: concurs.eminescu@yahoo.ro  în perioada 16 martie – 5 iunie 2016.

Detalii oganizatorice:  tel /0745592091 (prof. Crina Muraru)  / 0744916131 ( prof. Diana Damean) e-mail: concurs.eminescu@yahoo.rohttp://www.concurseminescu.wordpress.com

Publicat în Concurs Eminescu, Concurs Mihai Eminescu, concursul national de poezie si proza mihai eminescu, Festivalul National de Poezie si Proza MIHAI EMINESCU, Mihai Eminescu, Poezie Eminescu, Proză Eminescu, Revista ABC-ul Criticii Literare, trofeul poesis litera | Etichetat | Lasă un comentariu

Mihai Eminescu omagiat la Botoșani de Ziua Culturii Naționale!

Duminică, 15 ianuarie, 2017, un nou spectacol Omagiu lui Eminescu s-a desfășurat la Botoșani Shopping Center ( vis a vis de intrarea în Hipermarketul Carrefour).
Membrii Asociației Județene a Profesorilor de Limba Română, alături de partenerii lor, au sărbătorit 167 de ani de la nașterea marelui poet prin poezie, muzică și teatru. Totodată, anul 2017 marchează 150 de ani de la debutul în teatru al lui Eminescu; în 1867, tânărul din Ipotești a intrat ca sufleor și copist de roluri în trupa lui Iorgu Caragiale, apoi secretar în formația lui Mihail Pascaly și, la recomandarea acestuia, sufleor și copist la Teatrul Național, unde îl cunoaște pe I.L. Caragiale.
Data de 15 ianuarie punctează, pe de altă parte, lansarea celei de-a 6 ediții a Festivalului Național de Poezie și Proză „ M. Eminescu” printr-un periplu artistic prin opera eminesciană.
Începând la ora 11, în incinta Botosani Shopping Center, spectacolul muzical-literar a restrâns membrii Asociației Arlechin Botosani, elevii Școlii Gimnaziale nr. 1, Vorniceni, elevi ai Colegiului Național „ M. Eminescu”, Botoșani, ai Școlii Gimnaziale nr. 7, „ O. Băncilă” și ai Liceului Pedagogic „ N. Iorga”, Botoșani. Deschis de muzică pe versuri de Eminescu, în interpretarea Dariei și a lui Matei Dumitrachie, de la Școala Gimnazială nr. 17, Botoșani, spectacolul a păstrat sensibilitatea versurilor, asimilată de copii în interpretările lor; Doina, De-aș avea, Numai poetul, Glossă, Singurătate, Freamăt de codru, sunt texte recitate integral și impecabil de micii actori ai trupei de teatru Arlechin ( Robert Toader, Cătălina Dascălu, Cristian Alexuc, Lorena Oprișanu, Sorin Ungureanu, Cezara Damean, Iosif Diaconu, Ioana Vâzdoagă). Apreciind preocupările pentru folclor ale poetului, copiii cunosc basmele prelucrate și scrise de acesta; Ariana Negel a interpetat cu talent Borta vântului, stârnind hazul spectatorilor. Tot acești copii au jucat Baiazid și Mircea, o dramatizare după Scrisorile I și III de M. Eminescu.
Prezenți permanent la manifestările legate de Eminescu, elevii de la Școala Gimnazială Vorniceni (Maria Iftodi, Mihaela Bâgu, Denisa ferarui, Laura Ungureanu, Georgiana Mihai, Emilian Jijie, Vlad Istrate, Ștefan Marian, Cristian Teodorescu) alături de doamnele învățător Mihai Marinela, Volari Adriana, Ionesei Oana au primit aprecierile și aplauzele celor prezenți; versuri și muzică eminesciene ce au transmis prin vocile calde și inocente ale copiilor melancolia, dorul de iubire, temerea de moarte, nostalgia, râvna muncii scriitoricești.
O abordare interesantă a operei eminesciene au demonstrat componenții trupei Alter, de la Liceul Pedagogic „ N. Iorga”; câștigători ai trofeului poesis Litera, elevii s-au rstrâns pentru a aminti publicului iubitor de artă mesajul creației poetului național: dragostea de țară, nevoia de integritate socială, efemeritatea condiției umane. Ștefan Radu Iacob a fost prezent, ca întotdeauna, la sărbătorirea trecerilor anilor de la apariția pe pământ românesc a lui Eminescu; elev acum al Liceului de Artă „ Ștefan Luchian”, Ștefan a răspândit acordurile chitarei peste mulțimea adunată, delectând audiența cu muzică pe versuri eminesciene. Grupului de recitatori li s-a adăugat Alexandra Țabrea, de la Liceul Teoretic Filadelfia, Suceava, interpretând finalul sentențios al Scrisorii III. Surpriza plăcută a fost făcută de Ștefan Anechitei, elev al Școlii Gimnaziale nr. 7, Botoșani, care s-a oferit să recite alături de ceilalți copii, informându-se despre activitate din presă și afișajele publice.
Sunt recunoscătoare tuturor celor care au răspuns invitației noastre și au fost prezenți astăzi aici; nu e deloc ușor să îndrumi copiii, în zilele noastre, spre opera eminesciană, destinată, în cea mai mare parte, lectorilor maturi, adolescenți. Copiii, îndrumătorii și părinții acestor copii merită aplauze și felicitări. Câștigul este unic și enorm și nu este material: o voce a răsunat atât de puternic cândva, încât a ajuns peste timp, până la noi, și tot ceea a strigat, s-a conservat intact și proaspăt. Reamintindu-ne de Eminescu, repetându-i la nesfârșit poezia, nu facem altceva decât să răspundem acelei voci, care, prin creația sa, cere necontenit răspunsuri”, afirmă prof. Diana Damean, inițiatoarea activității.
Parte din proiectul Festivalul Național de Poezie și Proză M. Eminescu, activitatea de astăzi s-a bucurat de sprijinul Inspectoratului Școlar Județean, Asociația Arlechin Botoșani, Asociația Inițiative Botoșani, Botosani Shopping Center, Carrefour și Mado.
Asociația Județeană Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română – Botoşani, președinte, prof. Diana Damean.
Publicat în asociatia profesorilor de limba si literatura romana, Concurs Eminescu, Concurs Mihai Eminescu, concursul national de poezie si proza mihai eminescu, Festivalul National de Poezie si Proza MIHAI EMINESCU, Mihai Eminescu, Poezie Eminescu, Proză Eminescu, trofeul poesis litera | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Zilele Eminescu, prilej de sărbătoare pentru tinerii din Botoșani!

Concurs Mihai Eminescu - Ianuarie 2016 (251 of 256)Mai multe detalii şi fotografii din edițiile trecute:

http://turism-botosani.ro/category/ziua-culturii-nationale/
http://www.monitorulbt.ro/Stiri/Invatamant/2016-01-21/Regal+de+manifestari+de+ziua+lui+Mihai+Eminescu.html
https://concurseminescu.wordpress.com/2016/01/18/omagiu-lui-eminescu2016/

Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Română, Botoșani și Colegiul Național „ Mihai Eminescu” vă invită duminică, 15 ianuarie 2017, ora 11.00, în zona de festivități de la Botoșani Shopping Center (vis a vis de intrarea în hipermarketul Carrefour) pentru a sărbători Ziua Culturii Naționale prin participarea la spectacolul de teatru, folk și poezie, intitulat sugestiv ”Omagiu lui Eminescu”. Programul cuprinde momente artistice, musical -coregrafice: Asociația „ Arlechin ”, corul liceului pedagogic „ Nicolae Iorga”, trupa de teatru „ Alter”, Colegiul Național ” Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială nr. 10, Școala Gimnazială „ Octav Băncilă”, Școala Gimnazială nr.1, Vorniceni, Grădinița P.P. Nr. 21 ”Șotron”, Grădinița P.P. Nr. 6 ”Prichindel”, Grdinița P.P. Nr. 4, Săveni.

    Evenimentul face parte din calendarul de promovare a proiectului cultural Festivalul Național de Poezie și Proză ”Mihai Eminescu”, ediția a VI-a ”Concursurile de creaţie literară ( poezie, proză, teatru), plastică ( desen, pictură, grafică, film, fotografie) și muzicală inspirate din opera eminesciană, se vor desfășura în perioada 15 ianuarie – 15 iunie 2017, la sediul Asociației Județene a Profesorilor de Limba și Literatura Română, Botoșani și a partenerilor de proiect Colegiul Național „ Mihai Eminescu”, Botoșani, România, Memorialul Ipotești, Casa de Cultură a orașului Săveni, Asociația Culturală ”Arlechin”, Botoșani, Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Bălți, Republica Moldova” a declarat Damean Diana, președinte Asociația Județeană a Profesorilor de Limba și Literatura Română Botoșani. Activitățile și evenimentele cuprinse în proiect,  sunt sprijinite anual de Consiliul Județean Botoșani, Primăria și Cosiliul Local a orașului Săveni, Primăria și consiliul Local a Municipiului Botoșani, Asociația Inițiative Botoșani, Botoșani Shopping Center, S.C. Admir SRL, Fundația Județeană pentru Tineret Botoșani, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Botoșani. Eveniment recomandat și susținut de Centrul de Impresariat și Organizare Evenimente ( CIO) – www.impresarieri.ro

Publicat în concursul national de poezie si proza mihai eminescu, Festivalul National de Poezie si Proza MIHAI EMINESCU, Mihai Eminescu, trofeul poesis litera | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Festivalul Național de Poezie și Proză ”Mihai Eminescu”2016. Vezi premiile și câștigătorii trofeului!

Zileele Mihai Eminescu 2016- Asociatia profesorilor de Limba sui Literatura Romana (2 of 329)PREMIILE OBȚINUTE ÎN URMA JURIZĂRII LUCRĂRILOR ELEVILOR PARTICIPANȚI LA FESTIVALUL NAȚIONAL DE POEZIE ȘI PROZĂ M. EMINESCU, 2016

Comisia de jurizare a lucrărilor și momentelor artistice realizate în cadrul Festivalului Național de Poezie și Proză ”Mihai Eminescu” 2016 a decis ca începând cu această ediție aniversară să se acorde Trofeul Național ”Poesis Litera” atât pentru participare directă, cât și pentru participare indirectă, după cum urmează:

Trofeul Național ”Poesis Litera” (Participare indirectă, online)

 • COLEGIULUI NAȚIONAL BILINGV „ G. COȘBUC”, BUCUREȘTI

DRAMATURGIE:

Premiul 1: CONSTANTIN GRIGORESCU, COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV, GEORGE COȘBUC, BUCUREȘTI, prof. Mădălina Vlădescu

POEZIE

Premiul 3: CONSTANTIN GRIGORESCU, CN BILINGV, G. COȘBUC, BUCUREȘTI, prof. Mădălina Vlădescu

MENȚIUNI: ROXANA SIMA, CN BILINGV, G. COȘBUC, BUCUREȘTI, prof. Mădălina Vlădescu

Trofeul Național ”Poesis Litera”(Participare directă)

 • LICEUL PEDAGOGIC ”NICOLAE IORGA” BOTOȘANI

INTERPRETARE MUZICALĂ

 • Corul liceului pedagogic „ Nicolae Iorga”, prof. Laurențiu Palade

TEATRU

 • Trupa de teatru ”ALTER”, prof. coord. Silvia Răileanu
 1. SECȚIUNEA CREAȚIE LITERARĂ, GIMNAZIU:

POEZIE

Premiul 1: SEBASTIAN GĂINARU, C. N. Vasile Alecsandri, Galați, prof. Gabriela Ciubotaru

Premiul 2: MĂDĂLINA IFRIM, C. N. M. Eminescu, Botoșani, prof. Daniela Epurianu

Premiul 2: ALEXANDRA NICANDRA ONICIUC, Șc. Gimn. Nr. 13, Botoșani, prof. Mihaela Țicalo

Premiul 3: ANDREI ILIE, Șc. Gimn. M. Eminescu, Pitești, Argeș, prof. Eugenia Gabriela Hagima

MENȚIUNI: CĂTĂLINA BÂGU, Șc. Gimn. Nr. 1, Vorniceni, Botoșani, prof. Oana Larisa Ionesei, BIANCA DUMITRESCU, Șc. Gimn. M. Eminescu, Pitești, Argeș, prof. Eugenia Gabriela Hagima

PROZĂ

Premiul 1:  DARIA ELENA RITZI, C. N. Gh. M. Murgoci,, Brăila, prof. Ana Coman

Premiul 2:  SEBASTIAN GĂINARU, C. N. Vasile Alecsandri, Galați, prof. Gabriela Ciubotaru

Premiul 3:  ANDREI ILIE, Șc. Gimn. M. Eminescu, Pitești, Argeș, prof. Eugenia Gabriela Hagima

Premiul 3:  MĂDĂLINA IFRIM, C. N. M. Eminescu, Botoșani, prof. Daniela Epurianu

 1. SECȚIUNEA CREAȚIE LITERARĂ, LICEU:

POEZIE

Premiul 1: DĂSCĂLEANU MĂDĂLINA, C. N. M. EMINESCU, BOTOȘANI, prof. Daniela Epurianu

Premiul 1: ELENA MACSIM, C.N. M. EMINESCU, prof. Diana Damean

Premiul 2: SABINA SABOTNICU, CNME BOTOȘANI, prof. Daniela Epurianu

Premiul 2: ANA MARIA MIHĂIEȘ, CNME ORADEA, prof. Laura Teodora Ardelean

Premiul 3: DENIS PĂDURARIU, CNME BOTOȘANI, , prof. Diana Damean

Premiul 3: CONSTANTIN GRIGORESCU, CN BILINGV, G. COȘBUC, BUCUREȘTI, prof. Mădălina Vlădescu

MENȚIUNI: ROXANA SIMA, CN BILINGV, G. COȘBUC, BUCUREȘTI, prof. Mădălina Vlădescu

PROZĂ

Premiul 1: PAULA-ALEXANDRA SIME, CN. M. EMINESCU, ORADEA, prof. Laura Teodora Ardelean

Premiul 2: ADELINA CUCU, CN M. EMINESCU, BOTOȘANI, prof. Diana Damean

Premiul 2: RALUCA MITRU, CNME BOTOȘANI, prof. Oana Axinciuc

Premiul 2: IULIANA BĂDESCU, LICEUL ECONOMIC MARIA TEIULEANU, PITEȘTI, ARGEȘ, prof. Magdalena Melania Gherghe

Premiul 3: VALERIA FLORINELA JOIȚA, LICEUL ECONOMIC MARIA TEIULEANU, PITEȘTI, ARGEȘ, prof. Magdalena Melania Gherghe

Premiul 3: OANA POTOP, CNME BOTOȘANI, prof. Diana Damean

MENȚIUNE: CARMEN POPA, CN BILINGV, G. COȘBUC, BUCUREȘTI, prof. Mădălina Vlădescu

DRAMATURGIE:

Premiul 1: CONSTANTIN GRIGORESCU, CN BILINGV, G. COȘBUC, BUCUREȘTI, prof. Mădălina Vlădescu

ESEU CRITIC:

Premiul 3: AURELIAN NENCIU, LICEUL TEHNOLOGIC DE IND. ALIMENTARĂ, FETEȘTI, IALOMOȚA, prof. Alina Chelbea

Premiul 3: ANCA HUDICI, LICEUL TEHNOLOGIC DE IND. ALIMENTARĂ, FETEȘTI, IALOMOȚA, prof. Alina Chelbea

MENȚIUNI: SIMINA CERNIȚOIU, MIHAELA PEIU, LICEUL TEHNOLOGIC DE IND. ALIMENTARĂ, FETEȘTI, IALOMOȚA, prof. Alina Chelbea

 

PREMIILE OBȚINUTE DE CONCURENȚII LA SECȚIUNEA „ DESEN” DIN CADRUL FESTIVALULUI-CONCURS NAȚIONAL DE POEZIE ȘI PROZĂ „ M. EMINESCU

 1. SECȚIUNEA „ PICTURĂ”:

Premiul 1: RUS MARINA, Școala Gimnazială „ Silvania”, Șimleul Silvaniei, jud. Sălaj, prof. Bucur Maria

Premiul 1: SÂRCA FLORENTINA RALUCA, Școala Gimnazială „ Silvania”, jud. Sălaj, prof. Bucur Maria

Premiul 2: VISILEAN GABRIELA, Școala Gimnazială Vorniceni, Botoșani, prof. Volari Adriana

Premiul 3: PAȘCA IOANA-ADRIANA, Școala Gimnazială nr. 1, Pericei, Sălaj, prof Bucur Maria

Premiul 3: POPOVICI LIDIA- RUXANDRA, Colegiul Național „ M. Eminescu”, Botoșani, prof. Soprovici Mirela

MENȚIUNE: BEJENARU IULIANA-TEODORA, Colegiul Național „ A.T. Laurian”, prof. Bunduc Gabriela

MENȚIUNE: LEȚA MARIA, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară FeteȘti, Ialomița, prof. Chelbea Alina

 1. SECȚIUNEA „ GRAFICĂ”:

Premiul 1: IORGA VALENTINA, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară FeteȘti, Ialomița, prof. Chelbea Alina

Premiul 2: BOTEZATU MĂDĂLINA, Colegiul Național „ A.T. Laurian”, Botoșani

Premiul 3: FLORIA ROXANA, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară FeteȘti, Ialomița, prof. Chelbea Alina

MENȚIUNE: RUS MARIA, Școala Gimnazială „ Silvania”, Șimleul Silvaniei, jud. Sălaj, prof. Bucur Maria.

PREMII OBȚINUTE DE ELEVII PARTICIPANȚI LA SECȚIUNILE „ INTERPRETARE LITERARĂ ȘI MUZICALĂ„, „ TEATRU” DIN CADRUL FESTIVALULUI-CONCURS NAȚIONAL DE POEZIE ȘI PROZĂ „ M. EMINESCU

 1. RECITARE: PREȘCOLAR

Premiul 1: ELIA MARIA COȘULIANU, Grădinița „ Voinicelul”, Botoșani, înv. Doina Câșlaru

Premiul 2: MEDEEA GRĂDINARU, Grădinița „ Voinicelul”, Botoșani, înv. Doina Câșlaru

Premiul 3: TEODORA GRĂDINARU, Grădinița „ Voinicelul”, Botoșani, înv. Doina Câșlaru

 1. RECITARE PRIMAR- GIMNAZIU

Premiul 1:  MONTAJ LITERAR Școala Gimnazială nr. 1,Vorniceni, Botoșani

Premiul 1:  TEODOR GIREADĂ, SOCIETATEA CULTURAL-ARTISTICĂ „ ARLECHIN”, coord. Diana Damean

Premiul 1:  ERIC CRACANĂ, Școala Gimnazială nr. 10, Botoșani, înv. Maria Durneață

Premiul 2:  ARIANA NEGEL, SOCIETATEA CULTURAL-ARTISTICĂ „ ARLECHIN”, coord. Diana Damean

Premiul 2:  TEODOSIA APETROAIE, Școala Gimnazială nr. 10, Botoșsni, înv. Maria Durneață

Premiul 2:  KATY DASCĂLU, SOCIETATEA CULTURAL-ARTISTICĂ „ ARLECHIN”, coord. Diana Damean

Premiul 2:   LORENA OPRIȘANU, SOCIETATEA CULTURAL-ARTISTICĂ „ ARLECHIN”, coord. Diana Damean

Premiul 2:  CRISTIAN ALEXUC, SOCIETATEA CULTURAL-ARTISTICĂ „ ARLECHIN”, coord. Diana Damean

Premiul 2:  SABINA ARTIN,  Școala Gimnazială nr. 10, Botoșani, înv. Bianca Ilaș

Premiul 2:  TEODORA ARAMĂ, Școala Gimnazială nr. 10, Botoșani, înv. Maria Durneață

Premiul 2:  JESSICA DUTCĂ, Școala Gimnazială nr. 10, Botoșani, înv. Maria Durneață

III. RECITARE LICEU:

Premiul 1:  CRISTINA PUȘCAȘU, Colegiul Național ” M. Eminescu”, Botoșani, prof. Monica Bălteanu

Premiul 2:  ADELINA CUCU, Colegiul Național ” M. Eminescu”, Botoșani, prof. Monica Bălteanu

Premiul 3:  CIREȘ COSMIN, Liceul Tehnologic „ Petru Rareș”, prof. Artin Mihaela

Premiul 3:  CROITORU MONICA, A. T. LAURIAN, prof. Gabriela Bunduc

MENȚIUNI: RAVAC VLĂDUȚ, RAVAC OVIDIU, CONCUR GABRIEL, DAMIAN BEATRICE, CHELARU CAMELIA, IRIMIA MIHAI, ȘURUBARU GABRIEL, STOIAN ANDREEA, BALAN BIANCA ANDREEA

 1. INTERPRETARE MUZICALĂ:

Premiul 1:  MIRUNA BUZĂ ȘI DUMI SLABU, C.N. „ M. Eminescu”, Botoșani

Premiul 1:  CORUL LICEULUI PEDAGOGIC „ N. IORGA”, BOTOȘANI

Premiul 1:  STEFAN RADU IACOB, Liceul de Artă, Botoșani

Premiul 1:  ANDREI ASIMINICESEI, Școala Gimnazială nr. 17, Botoșani

Premiul 2:  GRUP FOLK „ ARLECHIN”, prof. Ana Camelia Mihăilă Andrieș

Premiul 3:  DARIA ȘI MATEI DUMITRACHIE, Școala Gimnazială nr. 17 , Botoșani

 1. TEATRU:

Premiul 1: TRUPA DE TEATRU „ ALTER”, liceul pedagogic „ N. Iorga”, Botoșani

Premiul 1: ROBERT TOADER, Societatea Cultural-Artistică „ ARLECHIN”, coord. prof. Diana Damean

TROFEU 1: LICEUL PEDAGOGIC „ NICOLAE IORGA”, BOTOȘANI

TROFEU 2: COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV „ G. COȘBUC”, BUCUREȘTIConcurs Mihai Eminescu - Ianuarie 2016 (190 of 256)

Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu

Zilele Eminescu sărbătorite în cadrul Festivalului Național de Poezie și Proză ”Mihai Eminescu” 2016. Vezi unde are loc Gala Laureaților!

Zilele Eminescu sărbătorite de elevi și tineri în cadrul Festivalului Național de Poezie și Proză ”Mihai Eminescu” 2016. Vezi unde are loc Gala Laureaților!Concurs National MIHAI EMINESCU 14 - 15 iunie 2015 - Club ARLECHIN Botosani (185 of 489)

Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Română, Botoșani și Colegiul Național „ Mihai Eminescu”, Botoșani vă invită miercuri, 15 iunie, ora 17, în zona de festivități a de la Botoșani Shopping Center ( vis a vis de intrarea în hipermarketul Carrefour) pentru a urmări festivitatea de premiere a participanților la concursurile din cadrul Festivalului Național de Poezie și Proză „ M. Eminescu”. Preșcolari, elevi și cadre didactice vor puncta, totodată, împlinirea a 127 de ani de la zborul spre neființă al marelui poet prin poezie, muzică pe versurile lui Mihai Eminescu, teatru și expoziție de desene inspirate din opera eminesciană. “Festivalul Naţional de Poezie şi Proză M. Eminescu se află în acest an la a cincea ediţie şi este una dintre realizările importante ale Asociaţiei Profesorilor de Limba şi Literatura Română Botoşani. Proiectul realizat în parteneriat cu Inspectoratul Scolar, Judeţean, Memorialul Ipoteşti, Colegiul Naţional Mihai Eminescu Botoşani şi Societatea Cultural-Artistică Arlechin, a atras încă de la prima ediţie tot mai mulţi preşcolari, elevi de gimnaziu şi liceu în concursurile de creaţie literară ( poezie, proză, teatru), plastică ( desen, pictură, grafică, film, fotografie) sau muzicală. La activităţile şi secţiunile concursului au participat peste 500 de elevi şi cadre didactice din mai multe judeţe ale ţării. Creaţiile literare câștigătoare vor fi publicate în revista Poesis Litera, iar studiile critice ale profesorilor în publicaţia ABC-ul criticii literare. Astfel, manifestarea s-a dovedit una deosebit de constructivă şi binevenită pentru iubitorii operei eminesciene. Mulţumim tuturor partenerilor de proiect, Primăria orașului Botoșani, Botoșani Shopping Center, S.C. Admir SRL, Asociația Inițiative Botoșani, pentru implicarea şi aportul adus în realizarea acestui festival” a declarat doamna prof. Diana Damean, preşedinte Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română Botoşani.

Eveniment recomandat și susținut de Centrul de Impresariat și Organizare Evenimente ( CIO) – www.impresarieri.ro

Publicat în asociatia profesorilor de limba si literatura romana, Concurs Eminescu, Concurs Mihai Eminescu, concursul national de poezie si proza mihai eminescu, Festivalul National de Poezie si Proza MIHAI EMINESCU, Fără categorie, Mihai Eminescu, Poezie Eminescu, Proză Eminescu, trofeul poesis litera | Etichetat , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Festivalului – Concurs de Poezie si Proza „Mihai Eminescu”, 2016

Concurs National MIHAI EMINESCU 14 - 15 iunie 2015 - Club ARLECHIN Botosani (166 of 489)Regulamentul de organizare şi desfăşurare

Festivalul – Concurs de Poezie si Proza „Mihai Eminescu”

Ediţia a V-a, 15 ianuarie – 15 iunie 2016

Proiectul – Festivalul – Concurs de Poezie si Proza “Mihai Eminescu, ediţia a V-a este realizat anual de către Asociația Județeană a Profesorilor de Limba și Literatura Română – Botoșani, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani  având ca principali parteneri Asociația Culturală ”ARLECHIN”, Memorialul Ipotești, Consiliul Județean Botoșani, Primăria Municipiului Botoșani, Palatul Copiilor Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Fundația Județeană pentru Tineret Botoșani.

Proiectul se adresează elevilor (gimnaziu-liceu), prescolarilor, cadrelor didactice din liceele, şcolile, grădiniţele, ONG-urile / Centrele culturale / Palatele si Cluburile Copiilor din judetul Botosani şi din Romania.

Scopul proiectului:

Valorificarea aptitudinilor cultural artistice ale elevilor, prescolarilor si tinerilor prin activităţi extracurriculare de tip – concurs

Obiectivele specifice ale proiectului: – Dezvoltarea capacităţii de exprimare artistică ale elevilor, prescolarilor si tinerilor prin poezie, proză scurtă, eseu, critică & creatie literară, teatru scurt, desen, fotografie si film si crearea unui cadru competitiv, având ca repere:

– Valorificarea capacităţilor de interpretare de poezii, ale elevilor, prescolarilor si tinerilor

– Stimularea dorinţei de promovare şi păstrare a operei eminesciene;

– Antrenarea unui număr cat mai mare de copii, elevi, tineri şi cadre didactice;

Festivalul – Concurs de Poezie si Proza “Mihai Eminescu, se va desfasoara în perioada 15 ianuarie – 15 iulie 2016 şi va cuprinde urmatoarele activitati:

Prima activitate consta în organizarea la Colegiul National Mihai Eminescu Botosani,  Memorialul Ipotesti  şi la sediile partenerilor de proiect, în data de 15 ianuarie 2016 a unui simpozion national de didactica ; lansare editiei a patra  a festivalului si trimiterea de adrese cu regulamentul concursului si invitatiilor de participare – institutiilor de învatamant, ONG-urilor / Centrelor culturale / Palatelor si Cluburilor Copiilor din Romania

A doua activitate consta in promovarea si realizarea evaluarii materialelor, momentelor artistice  si lucrarilor inscrise in concurs ( inscrierea participantilor, primirea si evaluarea lucrarilor si a momentelor artistice), dupa cum urmeaza:

– promovarea festivalului  in perioada 16 ianuarie – 16 aprilie 2016 prin organizarea de reuniuni, simpozioane şi workshop-uri tematice cu participarea unor personalităţi ale vieţii culturale;

– în perioada 16 martie  – 12 iunie 2016, inscrerea concurentilor, primirea si evaluarea lucrărilor, materialelor si momentelor artistice (recitaluri de poezie, recitaluri muzicale, reprezentatii de teatru )

A treia activitate a festivalului se va desfasura pe parcursul a doua zile dupa cum urmeaza :

– în data de 14 iunie 2016, va avea loc la Colegiul National Mihai Eminescu Botosani si la sediul Asociatiei Judetene a Profesorilor de Limba si Literatura Romana Botosani lansarea revistei de didactica ABC-ul criticii literare  si un simpozion unde vor avea loc discuti despre opera eminescieana.

– Festivitatea de premiere şi Spectacolul de Gală vor avea loc în data de 15 iunie 2016, la Colegiul National Mihai Eminescu Botosani, Memorialul Ipotesti – Centru National de Studiu ,, Mihai Eminescu‘’ şi la sediile / locatiile partenerilor de proiect.

Responsabili activitati : Diana Damean, Cristina Chiriac, Oana cristina Axinciuc, Dana Epurianu

A patra activitate a festivalului se va desfasura in perioada 15 iunie – 15 iulie 2016 şi cuprinde :

 • realizarea numarului 5 al Revistei de colectie Poesis Litera
 • trimiterea diplomelor catre castigatorii si cadrele didactice care din motive obiective nu au participat la festivitatea de premiere.

 

DETALII ORGANIZATORICE:

– fişele de înscriere vor fi completate şi trimise electronic, la adresa de email:   concurs.eminescu@yahoo.ro  , în perioada 16 martie – 5 iunie 2016 ;

fisa-inscriere-festivalul-national-de-poezie-si-proza-mihai-eminescu-trofeul-poesis-litera-2016

anexa-1-fisa-inscriere-festivalul-national-de-poezie-si-proza-mihai-eminescu-trofeul-poesis-litera2016

anexa-2-fic59fa-de-c3aenscriere-festivalul-national-de-poezie-c59fi-proza-mihai-eminescu-2016

– lucrările ( materialele si momentele artistice )  vor fi trimise electronic, mai multe detalii pe blogul festivalului : www.concurseminescu.wordpress.com
– selecţia celor mai bune lucrări, pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstă, va fi făcută de către o comisie de jurizare formată din specialişti in domeniu, în perioada 5 – 12 iunie 2016
– numele tuturor participanţilor şi numele profesorilor coordonatori vor fi publicate pe blogul şi în reţelele sociale pe secţiuni, conform informaţiilor din fişa de înscriere a fiecărui concurent;

– se va acorda trofeul festivalului “Mihai Eminescu” si  premiul I, II, III, mentiuni si premii speciale pentru fiecare sectiune – concurs a festivalului, numele castigatorilor  vor fi publicate pe site–urile si blogurile festivalului şi în reţelele de socializare partenere.
– toţi participanţii, prof. coordonatori şi inst. reprezentate în concurs vor primi diplome de participare;

– pentru înscrierea în concurs, parteneriate şi sponsorizări – adresa de corespondenta: concurs.eminescu@yahoo.ro

SECTIUNILE CONCURSURILOR DIN FESTIVAL:

CREAŢIE LITERARĂ – lucrările pot fi poezie ( cel puţin 3, cel mult 10 texte)  sau proză scurtă ( 2-3 texte) şi vor fi scrise cu caractere Times New Roman, Font 12,la 1,5 rânduri şi trimise electronic în perioada 16 martie – 5 iunie 2016, pe adresa de mail: concurs.eminescu@yahoo.ro

ESEU – lucrările cu caracter didactic şi ştiinţific vor fi redactate doar în limba română şi nu trebuie să depăşească 5 pagini; acestea vor fi scrise cu caractere Times New Roman, Font 12, la 1,5 rânduri şi trimise electronic, în perioada 16 martie – 5 iunie 2016, pe adresa de mail:concurs.eminescu@yahoo.ro

RECITALURI  DE  POEZIE  ŞI  MUZICĂ. REPREZENTAŢII  TEATRU – momentele artistice  ( 2 recitaluri, 1 reprezentaţie dramatică)  din cadrul acestor secţiuni vor fi înregistrate pe support CD / DVD şi vor fi trimise în perioada 16 martie – 5 iunie 2016 la sediul Asociatiei Judetene a Profesorilor de Limba si Literatura Română Botoşani – Bd-ul Mihai Eminescu, nr. 48, (Casa Tineretului Botosani) si prin e-mail: concurs.eminescu@yahoo.ro

DESEN – lucrările pot fi realizate : a. în creion, tuş sau acuarelă; b. alb- negru sau color; c. pe hârtie tip A4 sau A3; – lucrările vor fi scanate sau fotografiate şi trimise, în perioada 16 martie – 5 iunie 2016, pe adresa de mail: concurs.eminescu@yahoo.ro

FOTOGRAFIE SI FILM – vor fi prezentate numai lucrări originale (imagini de la activităţile şi evenimentele dedicate poetului Mihai Eminescu) în format digital ; acestea vor fi trimise la adresele de email: concurs.eminescu@yahoo.ro  în perioada 16 martie – 5 iunie 2016

Detalii oganizatorice:  tel /0745592091 (prof. Crina Muraru)  / 0744916131 ( prof. Diana Damean) e-mail: concurs.eminescu@yahoo.rohttp://www.concurseminescu.wordpress.com

Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu

Omagiu lui Eminescu, 2016

Omagiu lui Eminescu, spectacol aniversar dedicat marelui poet

Mai multe detalii şi fotografii:
http://www.monitorulbt.ro/Stiri/Invatamant/2016-01-21/Regal+de+manifestari+de+ziua+lui+Mihai+Eminescu.html
https://concurseminescu.wordpress.com/2016/01/18/omagiu-lui-eminescu2016/

Ziua Culturii Naţionale şi Festivalul Naţional de Poezie şi Proză „Mihai Eminescu”, editia cinci a început vineri, 15 ianuarie 2016  cu activităţi culturale realizate de către copii preşcolari, elevii şi tinerii de la Asociaţia Culturală „ARLECHIN”, Gradiniţele 6, 21, 22 şi şcolile generale nr. 7, 8, 13, 17 din Botoşani. Proiectul este realizat anual de către Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani şi Asociaţia Judeţeană a Profesorilor de Limba şi Literatura Română Botoşani pentru elevii şi tinerii (din România şi Republica Moldova) cu disponibilităţi literare, artistice, iubitori a operei marelui poet Mihai Eminescu. Prima serie a manifestărilor culturale a cuprins doua spectacole  „Omagiu lui Eminescu” care  au avut loc vineri, 15 ianuarie 2016, ora 17.00 în zona de spectacol a Hipermarketului Carefour Botoşani şi duminică, ora 11.00 în zona de festivităţi de la Botoşani Shopping Center. Eveniment recomandat şi susţinut de Carrefour Romania, SC ADMIR SRL, Botoşani Botosani Shopping Center şi Centrul de Impresariat şi Organizare Evenimente – www.impresarieri.ro